Zapisz dziecko na zajęcia
Zajęcia dodatkowe

 

 

Nowy rozkład zajęć dodatkowych na rok szkolny 2013/2014 (w zajęciach biorą udział wyłącznie dzieci zapisane do żłobka Pompon):

 

WARSZTATY TEATRALNE - 2 razy w tygodniu po 45 minut

zapraszam we wtorki i  w piątki o godzinie 10:00

warsztaty przygotowane są dla dzieci w wieku 2-3 lat

Warsztaty teatralne są częścią realizowanego w Pomponie programu „wychowanie przez sztukę”.

Głównym celem warsztatów jest pobudzanie kreatywności i zaprzyjaźnianie ze sztuką, a także możliwość wszechstronnego doskonalenia dziecka. Dotyczy to głównie:

 • umiejętności zrozumienia tekstu oraz interpretowania go w sposób właściwy dla dzieci w wieku 2-3 lat,
 • wzbogacania języka,
 • operowania intonacją,
 • swobody poruszania się,
 • doskonalenia wymowy w wypadku wad wymagających korekty logopedycznej,
 • pokonywania osobistych słabości związanych z nieśmiałością,
 • rozwijania wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej,
 • integracji grupy,
 • przestrzegania zasad postępowania organizacyjnego tak, aby każdy wiedział czego się od niego oczekuje, a co jest absolutnie zabronione,
 • rozwijania osobowości,
 • pobudzania inwencji twórczej dzieci,
 • kształtowania myślenia, uwagi, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, słuchowej, wyobraźni, myślenia przyczynowo - skutkowego.

 

 

W realizacji założonych w programie celów wykorzystywane są opracowane ćwiczenia w połączeniu z zabawą, między innymi:

 • techniki dramowe,
 • gry i zabawy oparte na wyobraźni,
 • pantomimy,
 • twórczość ruchowa,
 • twórczość słowna.

 

Wolność wypowiedzi kształci u dzieci umiejętność wypowiadania myśli, wrażeń, przeżyć, rozbudza wrażliwość na piękno słowa, wyzwala zdolności porównywania i oceniania informacji oraz rozwija poczucie odpowiedzialności za własne wypowiedzi.

 

RYTMIKA - 1 raz w tygodniu - 30 minut

zapraszam w poniedziałki 11:30

 

Rytmizujące, umuzykalniające.

 

Logopedia na wesoło -  1 raz w tygodniu 30 minut

zapraszam we środy o godzinie 10:00 pierwsza grupa i 10:30 druga grupa.

 

 

Kubusiowe spotkania z książką - 30 minut

zapraszam codziennie o godzinie 16:00 - w zajęciach biorą udział dzieciaczki ze wszystkich grup.

 

W trakcie Kubusiowych spotkań z książką dzieci biorą udział w czytaniu interaktywnym. Wraz z misiem pacynką poznają klasykę literatury dziecięcej.

W trakcie czytania zachęcamy maluchy do odwzorowania odgłosów, postaci, zachowań. W ten sposób stymulujemy proces rozwoju mowy, dbamy o zrozumienie tekstu czytanego i umiejętność jego interpretacji. Przy okazji dzieci doskonale się bawią.